Stěhování se neobejde bez parkovacích míst

Stěhování patří k náročným životním etapám a většina z vás je jistě ráda, když se přiblíží jeho konec a máte to za sebou. Náročnost tohoto procesu nespočívá ani tak v samotném přemístění věcí, zejména tehdy, máte-li pro tento úkon domluvenou výpomoc stěhovací firmy, největší obtíže nastávají ve fázi přípravné, kdy je toho na nás někdy až moc. Musí se opatřit dostatek balicího materiálu, demontovat nábytek, balit postupně věci do krabic a mimo jiné nelze opomíjet ani administrativní záležitosti spojené se změnou trvalého pobytu. Budete potřebovat vyřídit nové doklady, nahlásit změnu korespondenční adresy, případně zajistit novou nájemní smlouvu, a hlavně nesmíte na nic zapomenout, protože zejména úředníci vám nic nepromíjí a málokdy se setkáte s někým empatickým, kdo by vám vyšel spíše vstříc.

stěhování krabic

Na co se však zapomíná poměrně často, je parkování.

Nezapomeňte si zajistit dostatek parkovacího místa odnesto.cz jak pro sebe, tak i pro stěhovací firmu. Měli byste předem vědět, jak velký vůz k vám stěhováci přistaví, a na základě této informace pak musíte požádat o výjimku na městském magistrátu. O výjimku byste měli žádat jak v místě, odkud se stěhujete, tak i na novém působišti, například, jestliže se stěhujete z Prahy 5 do Prahy 6, bude nutné navštívit oba správní obvody.

krabice na stěhování

A teď to nejdůležitější – o parkovací místo musíte požádat v předstihu minimálně 30 kalendářních dnů, což je zákonná lhůta pro vyřízení vaší žádosti. Kdybyste to opomíjeli, úředníci by vám paradoxně mohli vyhovět až po stěhovacím termínu, a to je pochopitelně pozdě.

Jakmile budete mít administrativní proces za sebou, bude ještě nutné opatřit nějaké vhodné fyzické zábrany a umístit je na parkovací místo den pár hodin před stěhováním, aby vám jej někdo nezabral. Zbytečně by se tím komplikovala situace, museli byste volat policii a zajistit případný odtah vozidla, a na to ve stěhovací den nebudete mít čas.