Zajímavá politika


Je mnoho lidí, kteří třeba o politice neví skoro vůbec nic. A například jim to ani nevadí. Někteří lidé třeba politikou vůbec nežijí. Abych se přiznala, tak třeba když před svým otcem řeknu slovo politika a nebo cokoliv, co se týká politiky, tak je oheň na střeše. Nechápou, jak někdo může politiku nesnášet takhle moc. Tedy řeknu vám a přiznám se, že já také politiku moc nemusím. Přijde mi to taková šaškárna a takové strašně chaotické. Je tam jednoduše chaos.

Politika má svá úskalí.

Pokaždé, když sleduji veÄer zprávy, tak vidím, jak se tam páni politici jenom hádají a politiÄky také. Je to taková smÄ›s nÄ›Äeho, co by se mÄ›lo zlepÅ¡it, kde by se mÄ›l udÄ›lat pořádek a také nÄ›jaký systematický řád. Řekla jsem si, že kdybych byla náhodou já v politice, že bych to asi vÅ¡echno zmÄ›nila. Jenomže když jsem tohle Å™ekla svojí mamince, tak se mi smála, prý rozhodnÄ› nejsem jediná, kdo by si myslel, že by zmÄ›nil vÅ¡echny politiky a celou politickou vládu, ale prý to jednoduÅ¡e nejde. Já si myslím, že kdyby si vÅ¡ichni lidé na planetÄ› sáhli do svÄ›domí, tak by jistÄ› vÄ›dÄ›li, jak a co zmÄ›nit. A také hlavnÄ› proÄ? Abych se pÅ™iznala, politika je nÄ›co takového, jako je tÅ™eba pohádka pro dÄ›ti.

Vyznáte se v politice?

Politika je možná pohádka pro dospÄ›lé a nebo tÅ™eba horor a nebo dokonce thriller. Tohle už je jenom na vás, jak je pro vás politika důležitá? Také vám ale Å™eknu, abyste si nemysleli, že jenom na politiku nadávám. V politice byl dokonce i můj strejda s tetou. Ano, byly tam deset let. NeÅ™eknu vám jméno, ale věřte mi, že kolikrát také byly v televizi a to opravdu hodnÄ› Äasto. A také tam nebyly za nÄ›jaké sluÅ¡né vÄ›ci, takže abyste si nemysleli, že nadávám na politiku jenom kvůli tomu, že tam nemám nikoho z rodiny. Ano, mÄ›la jsem tam, ale teta se strýcem oba dva odeÅ¡li nejenom, že byli staří, ale také tam mÄ›li různé problémy a už nechtÄ›li být propírání takhle veÅ™ejnÄ› v televizi a také obÄas v novinách. Dokonce o strejdovi byla také vydána kniha.