Proč nevolíme?

Politika je velmi diskutované téma, které je ale zároveň velmi neoblíbené. Lidé jsou schopní se kvůli politice hádat, a někteří dokonce i ve jménu politiky a jejich politických názorů páchat i trestnou činnost. O to horší je, když lidé na politiku dokážou jen nadávat u piva nebo doma u televize, ale aktivně se o ni zajímat nebudou. Aktivním zájmem jsou samozřejmě na prvním místě volby.

krabice na volby

Máme za sebou komunální a senátní volby. Právě prostřednictvím voleb mohli dát občané nespokojeni s Fialovou vládou najevo svůj nesouhlas s tím, jak si vláda vede. Bohužel se opět ukázalo na volební účasti, že lidé prostě volit nebudou. Zásadním a nejrozšířenějším důvodem je ten, že podle nich volby stejně nic nezmění, tak proč by chodili volit. Je to pravda? Pokud by přišlo k volbám 100 % oprávněných voličů, byl by výsledek jistě zajímavý. Jenže takového výsledku se určitě nedočkáme. Někteří ani neví, že volby probíhají, jiným je to jedno, a další prostě rezignovali.

Názor, že si stejně budou dělat co chtějí, pramení patrně z toho, že se několik stran domluvilo na koalici. Podle volebních průzkumů by se žádná z těchto stran samostatně do vlády Směmovny nedostala – neměli by dostatečný počet hlasů pro získání křesel, a nemohli by vládnout. Je smutné, že volební zákon něco takového připouští. Spousta lidí toto vnímá jako podvod na voliče, a proto raději nevolí.

volební box

Co se týče komunálních voleb, tady je častý jeden problém. Tím je jedna kandidátka, takže nikdo další v podstatě nekandiduje. Jaký div, že jsou zvoleni ti z té jedné. Další problém je typický pro volby do obcí. Obce jsou menší, a když tam někdo dělá starostu, velice rychle si na to zvykne. Je běžné, že starostové zneužívají své postavení, najdou cesty jak získávat majetkový prospěch na úkor občanů, všechny kontroly jsou samozřejmě v pořádku a ani Policie nemá snahu toto řešit. Jsou obce, kde nikdo další raději nekandiduje, protože současné vedení obce vyhrožuje, dělá problémy a naschvály, a tak si každý raději rozmyslí, jestli zkusí kandidovat… Problémů ve volbách je celá řada, a dokud nebudou vyřešeny, volit nebude stále hodně lidí. Otázka je, jestli to náhodou nebude účel..