Jak používat volební kalkulačku

Volby jsou nedílnou součástí dnešního demokratického systému, i když jsou mnohými neprávem poněkud přehlíženy. Je to způsob, jak mohou běžní lidé rozhodnout, kterým směrem by se měla naše země ubírat.

 

Není tedy divu, že před každými volbami bojují všechny strany i kandidáti o hlasy voličů všemi dostupnými prostředky, často i na hranici legality. To u mnohých způsobuje nechuť k volbám vůbec jít, neboť jsou často zmateni mnohdy si protiřečícími si informacemi, které jim jednotlivé strany předkládají. Nevědí, komu věřit a koho volit a jsou z toho všeho po právu znechuceni.

 

vhazování hlasovacích lístků

 

Pokud se však přesto rozhodnete jít k volbám, což by měl ostatně každý, kdo může, avšak stále si nejste jisti, komu svůj hlas dát, můžete využít různých pomůcek. Z nich asi nejoblíbenější je volební kalkulačka. Jednoduše řečeno, její tvůrci zašlou jednotlivým kandidátům, ať už se jedná o strany či osoby, dotazník. Ten se týká především volebního programu a problémů, které bude muset vítěz voleb co nejdříve vyřešit.

 

Poté, co jim přijdou odpovědi, vše zpracují a vloží do programu. Zájemce si pak bude moci vyplnit stejný dotazník. Po jeho vyplnění se mu ukáže, se kterými kandidáty měl největší shodu, a také v čem. Dozví se také, proč odpovídali tak, jak odpovídali. To většině lidí značně zjednoduší výběr.

 

rozhodování před volbami

 

Samozřejmě je potřeba upozornit na to, že ani volební kalkulačka není samospásná. Mnohdy se například stalo, že kandidáti, ve snaze získat co největší počet hlasů, dávali takové odpovědi, o kterých předpokládali, že budou nejpopulárnější, nikoliv ty, za kterými si stojí. Proto je dobré i zde používat zdravý rozum.

 

Ideální je vzít zhruba tři první kandidáty, s nimiž máme největší shodu, a podrobněji se na ně podívat, především pak na jejich volební program. S čím v něm souhlasíme a co nám zde naopak vadí? Jistě, žádný z nich nebude dokonale odpovídat našim představám, avšak najít takový, který je jim nejblíž, se rozhodně vyplatí.