Dětská hřiště na zahradě přispívají k lepší kvalitě života dětí i dospělých

Dýchejte čerstvý vzduch

Mnozí z vás možná také zažili v dětství školní výuku, kdy se v jejím průběhu zapomínalo na pravidelné větrání. Když se totiž sejde v jedné školní třídě například třicet žáků, a všichni tu po celou dobu vydechují jedovatý oxid uhličitý, může to mít neblahý vliv nejen na jejich školní výsledky, ale zejména na vývoj nervové soustavy a mozku. Zajímejte se o to, zda vaše ratolesti mají zajištěné ve školních prostorách větrání, a nabídněte jim více času při pobytu v exteriéru na vlastní zahradě, kde je přece jen ovzduší mnohem zdravější.

dětské pískoviště

Umožněte dětem více volného pohybu

Dvě hodiny tělesné výchovy týdně je v rámci školní výuky pro dětský organismus naprosto nedostatečná doba. Není nutné z nich budovat olympijské hvězdy, ale přece jen by se měly děti více hýbat. Nedostatku pohybu bohužel nahrávají i vyspělé moderní technologie, namísto přirozeného skotačení častokrát shledáváme posedávat děti a mládež s mobilními telefony, a ty pak fotbálek na plácku za městem spíše vymění za nějakou akční hru na notebooku.

dětské hřiště

Poskytněte vašim ratolestem více pohybu například prostřednictvím dětských hřišť na zahradu, kde budou mít k dispozici pískoviště, prolézačky, houpačku, houpací síť, lano na šplhání a další podobné atrakce.

Nepodceňujte nedostatek vitamínu D

S tímto fenoménem se bohužel setkáváme čím dál častěji a týká se to většiny naší populace. Délka slunečního svitu v zimních měsících je velmi krátká a v létě se to sice snažíme dohnat pobytem v přírodě, ale ne vždy se to daří naplnit tak, jak by tomu mělo být v optimálním případě. Lidé dříve pobývali venku mnoho hodin hlavně v rámci pracovní činnosti, jenže my trávíme většinu času uvnitř budov. Snažte se dbát o to, abyste vy i vaše děti byli vystaveni slunci delší čas. Dětské hřiště je pro tuto příležitost vhodným útočištěm.