Jaká jsou rizika jízdy za tmy


Řídit mnoho z nás musí kdykoliv je potřeba, bez ohledu na podmínky. Je však pochopitelné, že tyto mohou být v závislosti na počasí i denní době velmi odlišné. Mnoho řidičů se pak shoduje na tom, že zdaleka největším problémem je jízda v noci. Proč, když v tuto dobu jezdí nejméně aut, a provoz by tedy měl být zdaleka nejhladší?

 

Důvodů je hned několik, tím zdaleka největším a nejdůležitějším je zhoršená viditelnost. Ta znamená, že případnou překážku uvidíme mnohem později, a máme tak i podstatně méně času na ni zareagovat. A těch pár vteřin může znamenat rozdíl mezi vyhnutím se a dopravní nehodou. A to vyvolává v řidičích stres.

 

noční jízdy mohou být nebezpečné

 

Dále je tu fakt, že tma neprospívá ani našemu soustředění. Jako u všech denních tvorů způsobuje tmavé prostředí produkci melatoninu, tedy hormonu, který nám pomáhá usnout. To je ostatně důvod, proč v létě používáme závěsy, abychom se nebudili hned ráno. Ovšem znamená to také, že v tmavém prostředí je člověk mnohem méně soustředěný a snadněji podlehne mikrospánku. I to má samozřejmě negativní vliv na jízdu.

 

Opomenout nemůžeme také fakt, že právě v noci, kdy je klidněji, vychází ven mnoho divokých zvířat, především srny či divoká prasata. Je tedy mnohem větší pravděpodobnost, že nám náhodou skočí do cesty. Pokud je navíc ozáří světla aut a způsobí jejich ztuhnutí, je srážka prakticky nevyhnutelná.

 

dopravní nehoda

 

Světla samotná jsou kapitolou sama pro sebe. Jistě, na jednu stranu díky nim vidíme na cestu, avšak snadno se může stát, že nás protijedoucí vůz naopak oslní, a my pak narazíme do nějaké překážky. I s tím musíme tedy při jízdě počítat.

 

Je tedy pochopitelné, proč valná část řidičů nemá rádo jízdu za tmy. Bohužel se jí někdy nevyhneme. Proto, pokud už v tuto dobu na silnici musíme, bychom měli dodržovat určitá bezpečností opatření. K nim patří především pomalejší jízda. Ta nám totiž dá dostatek času vyhnout se případné kolizi, což nám může zachránit život.