Jaké musí plnit předseda svj povinnosti

Vzhledem k dnešní ekonomické situaci, především pak neustále stoupajícím cenám plynu a elektřiny, je pochopitelné, že lidé hledají bydlení s nejnižšími možnými náklady. Tím je v současné době malý byt v panelovém domě. Není tedy divu, že jejich obliba stále vzrůstá. Co si však http://www.elaw.cz/clanek/verejny-zajem-a-zasady-v-s-2-odst-4-spravniho-radu již málokdo plně uvědomuje je fakt, že pokud je v daném domě zavedeno společenství vlastníků jednotek, stává se nový majitel bytu automaticky jeho členem. To mimo jiné znamená, že má hlasovací právo ve věcech projednávaných na schůzích.

typický panelák

Ty svolává předseda. Ten také veškeré schůze řídí a spravuje mimo jiné i fond oprav. Pravdou však je, že má předseda svj povinnosti i práva, která se od ostatních členů poněkud liší. Jejich vykonávání je jedním z důvodů, proč tato funkce není příliš oblíbená. Předně má již zmíněné právo svolávat schůze. Ty se mohou konat pravidelně, ale také v případě nutnosti mimořádně, pokud je nutné něco rychle rozhodnout nebo prodiskutovat nastalou neočekávanou situaci. Na schůzích pak řídí její program a dává podnět k hlasování. Jeho výsledky pak zaznamenává zapisovatel. Předseda pak následně dané rozhodnutí vykoná. To znamená mimo jiné také jednání s úřady a firmami o získání povolení či nejlepší nabídky. Z nich následně vybere tu, která se mu zdá nejvhodnější.

předseda svj na schůzi

Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že o tuto funkci stojí jen málokdo. Většinou o ni mají zájem především ti, kteří přesně nevědí, co se pod ní skrývá. Zároveň však tito nebývají obvykle nejvhodnějšími kandidáty. Pokud tedy společenství nenajde nikoho vhodného, kdo by měl zájem, zdálo by se, že má v podstatě smůlu. Tak tomu však není. Je zde ještě možnost najmout profesionálního předsedu. Ten má znalosti i zkušenosti na to, aby tuto funkci zvládal, je však pravdou, že si za svou práci nechá zaplatit. V případě, že vám byla tato funkce nabídnuta, dobře zvažte veškerá pro a proti. Věřte, že ve většině případů je to nevděčná práce, která příliš ocenění nedojde. A to je poměrně velká škoda.