Úsporné zářivky nebo LED diody, jakému světelnému zdroji dát přednost

Doba, kdy vláknové žárovky vládly světu, je nenávratně pryč. Spolu s ní i nízké ceny elektrické energie a větší rozdíly mezi jednotlivými tarify, kdy bylo zvýhodněné elektrické vytápění. Topit nebo přitápět elektřinou je jeden z nejméně výhodných způsobů, určitou výjimkou jsou tepelná čerpadla. Nevyplatí se pochopitelně ani přitápět vláknovou žárovkou, tento způsob volí pouze chovatelé plazů, malý objem terária zvládne žárovka vyhřát poměrně spolehlivě, neboť elektrickou energii přemění z 85 procent na teplo a necelý zbytek připadne na svícení.
muž s žárovkou
V domácnostech máme tedy pouze dva způsoby, jak vytvořit umělé světlo v místnosti. Pokud nebereme v potaz halogenové žárovky, jejichž sláva rovněž pohasíná, musíme zvolit mezi technologií nízkotlakých výbojek (kompaktních zářivek) a LED diod https://www.lightpark.cz/svetelne-zdroje-led/.

LED diody

Jejich největší předností je enormní výkon a vysoký světelný tok při velmi nízkém odběru elektřiny. Tím dochází ke značné úspoře nákladů, což se výrazně projeví v nižších měsíčních zálohách na odebranou energii. Ve srovnání s vláknovými žárovkami je snížení energetické náročnosti více než desetinásobné a je dokonce nižší než u kompaktních a lineárních zářivek. Další významnou předností je životnost, kterou výrobci uvádí v horizontu desítek let.
svítící žárovka

Kompaktní zářivky

V současné době můžeme zaznamenat jejich comeback, je to dáno vývojovými změnami v konstrukci předřadníků, plynových náplní a luminiscenčních vrstev. Do této technologie významně vstoupila miniaturizace elektronických součástek a tím pádem bylo možno vyrábět rozměrově menší tělesa, která se nepřehřívají, nejsou tolik náchylná na počet spínacích cyklů, rychleji nabíhají na plný výkon a blikání nelze již zaznamenat pouhým okem.
Životnost je o něco kratší než u LED diod, je to způsobeno samotnou technologií, kdy se opotřebovává luminofor a částečně i elektronika. U diod je nejslabším článkem napájecí zdroj, jehož životnost omezuje dobu používání celého svítidla. Proto se také vyplatí napájet je samostatně, což lze např. u panelů nebo pásků.